کاش...

گاهی فکر میکردم چرا نرفتی دانشگاه، یا چرا مثلا بجای شغل الانت مهندس نشدی! گاهی فکر میکردم چرا یه کمی دست و پا دار تر نیستی و همه دوستات ازت جلوترن و گاهی هم اگه دستشون برسه یه لگدکی بهت میزنن و چیزی نمیگی! گاهی فکر میکردم چرا یه کم بدجنس نیستی و اینقدر ساده ای، گاهی فکر میکردم چرا در گنجه بازه یا دامنت درازه ، چرا آب توی تلمبه است یا چرا گوش کوب قلمبه است!!! این گاهی اوقات کم نبود. 

امروز ولی فقط فکر میکنم کاشکی باشی، شاد و سالم و اینها تنها چیزایی هست که میخوام باشی...

/ 0 نظر / 38 بازدید